ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับการอบรมตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2566

21 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา จะดำเนินจัดอบรมตามโครงการฝึกซ้อมแผนและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา  จึงขอประชาสัมพันธ์ท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับการอบรมตามโครงการฯ โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา หมายเลขโทรศัพท์ 02 -4313434, 034- 246682 ต่อ 104

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!