การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ อบต.ศาลายา

16 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ศาลายา ร่วมกับ รพสต.บ้านสาลวัน ลงพื้นที่สอบสวนโรค และพ่นยุง บ้านพักครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กรณีพบผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!