อบต.ศาลายาร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2566

28 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา พร้อมด้วยธีรวัฒน์ นิราศโศก รองปลัดฯ และบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

โดยในเวลา 07.00 น. ดร.กิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นพระสงฆ์ให้ศีล เจริญพระพุทธมนต์ ณ หอประชุมอำเภอพุทธมณฑล

ต่อมา เวลา 07.30 น. ได้นำข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 39 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล

จากนั้น ประธานในพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชาโดยพร้อมเพรียงกัน

 

และเวลา 18.00 น. ณ หอประชุมอำเภอพุทธมณฑล ได้วางพานพุ่มและร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

โดย ดร.กิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานในพิธี นำข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และนำผู้ร่วมพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล

จากนั้นประธานในพิธีจุดเทียนส่งต่อให้ผู้ร่วมพิธี ประธานนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมกล่าวทรงพระเจริญ 3 ครั้ง โดยพร้อมเพรียงกัน

 

นางสาวทิพวรรณ ขำอาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา พร้อมด้วยธีรวัฒน์ นิราศโศก รองปลัดฯ และบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

โดยในเวลา 07.00 น. ดร.กิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นพระสงฆ์ให้ศีล เจริญพระพุทธมนต์ ณ หอประชุมอำเภอพุทธมณฑล

ต่อมา เวลา 07.30 น. ได้นำข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 39 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล

จากนั้น ประธานในพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชาโดยพร้อมเพรียงกัน

 

และเวลา 18.00 น. ณ หอประชุมอำเภอพุทธมณฑล ได้วางพานพุ่มและร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

โดย ดร.กิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานในพิธี นำข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และนำผู้ร่วมพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล

จากนั้นประธานในพิธีจุดเทียนส่งต่อให้ผู้ร่วมพิธี ประธานนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมกล่าวทรงพระเจริญ 3 ครั้ง โดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!