โครงการอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่เด็กนักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเกษก

26 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)ตำบลศาลายา นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่นักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีนายธีรวัฒน์ นิราศโศก รองปลัดฯ นายศรชัย ลุนละวงษ์ หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการฯ ร่วมพิธีเปิด สำหรับวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมอบรมครั้งนี้เพื่อให้เด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไปรับทราบถึงพิษภัยยาเสพติด สร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิดสร้างภูมิคุ้มกันด้านร่างกาย จิตใจ ให้กับเด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไปไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติด

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!