กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลายา

24 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลายา นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาฯ อบต.ศาลายา ร่วมกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย ภายใต้แนวคิด “อาหารก่อกำเนินจากดิน” เนื่องในโอกาสวันดินโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี
#WorldSoilDay #วันดินโลก #soilswherefoodbegins #Soils4Natrition #FAO #MOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll
#ChangeforGood
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!