อบต.ศาลายารับฟังการบรรยาย“2016 ร่วมประหยัดพลังงาน และส่งเสริมพลังงานสะอาด”

20 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 20 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.00 น.นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภา อบตข้าราชการ พนักงาน อบต.ศาลายา ผู้นำชุมชน กำนันตำบลศาลายา ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ร่วมฟังบรรยาย “2016 ร่วมประหยัดพลังงาน และส่งเสริมพลังงานสะอาด” เพื่อช่วยลดสภาวะโลกร้อน และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับผู้เข้าร่วมรับฟังได้ตระหนักความสำคัญเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานและสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันและอนาคต โดยมีอาจารย์อธิศนันท์ ไทยเจริญ และอาจารยรพีพัฒน์ ปานศักดิ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา่

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!