อบต.ร่วมเข้ารับการอบรมการล้างแอร์และไฟ้ฟ้าเบื้องต้น

6 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 6 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ มูลนิธิหลวงตาน้อย นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมไฟฟ้าเบื้องต้นและการล้างแอร์ ซึ่งดำเนินการโดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิหลวงตาน้อย และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดอบรมให้กับผู้สนใจทั่วไประหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฏาคม 2566
มีข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาเข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!