กิจกรรมตักบาตรถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ (26 มิถุนายน 2566)

26 มิถุนายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ วัดสุวรรณาราม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ นิราศโศก รองปลัด อบต.ศาลายา นายศรชัย ลุนละวงษ์ หัวหน้าสำนักปลัด นำข้าราชการ พนักงาน ร่วมกิจกรรมตักบาตรถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ (26 มิถุนายน 2566) ประธานโดย ดร.กิตวิชัย ชัยพรศิริ นายอำเภอพุทธมณฑล มีส่วนราชการ จิตอาสาอำเภอพุทธมณฑล ผู้นำท้องที่ ประชาชนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
นับเป็นวันมหามงคลอย่างยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทย เมื่อวันคล้ายวันประสูติของ “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร)” องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เวียนมาบรรจบอีกครั้ง ครบรอบ 96 ปีในวันที่ 26 มิถุนายนนี้
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระนามเดิมว่า “อัมพร ประสัตถพงศ์” ฉายา อมฺพโร ได้รับโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช ลำดับที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!