โครงการอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่เด็กนักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2566 (กิจกรรมเดินรณรงค์)

16 มิถุนายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)ตำบลศาลายา นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา นายศรชัย ลุนละวงษ์ หัวหน้าสำนักปลัด นายคอเหลด นาฮับผล ผอ.กองสาธารณสุขฯ พร้อมหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการฯ ข้าราชการ พนักงาน ร่วมกิจกรรมเดินรณงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(26 มิถุนายน)
สำหรับการดำเนินการครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่เด็กนักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ และจะดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดในวันที่ 26 กรกฏาคม 2566 ต่อไปวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไปรับทราบถึงพิษภัยยาเสพติด สร้างกลไกลการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิดสร้างภูมิคุ้มกันด้านร่างกาย จิตใจ ให้กับเด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติด
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!