โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ระยะที่2)

29 พฤษภาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา นายอดิศักดิ์ ขาวโกมล ส.อบต.ม.5 นายธีรวัฒน์ นิราศโศก รองปลัดฯ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ รพสต บ้านสาลวัน และ อสม ร่วมมอบผ้าอ้อมตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ระยะที่2) สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!