กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566

12 พฤษภาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (Big Day) ไทยโหวต คนไทยพร้อมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีดร.กิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธาน เปิดกิจกรรม
#รณรงค์เลือกตั้ง สส 66
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!