ประกาศรายชื่อผู้มรีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างครั้งที่ 2

24 เมษายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง