กิจกรรมสืบสานประเพณีกรานต์ประจำปี 2566

13 เมษายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 13 เมษายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีกรานต์ประจำปี 2566 เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม แสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ ส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว และเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ภายในงานเป็นกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุเบื้องต้น พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สงฆ์น้ำพระและพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อความเป็นศิริมงคล ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศาลายา ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ รพสต วัดสุวรรณาราม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!