โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2566

11 เมษายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นที่ 11 เมษายน 2566 นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา นายสามารถ ข่ายคำ ปลัด อบต. นายธีรวัฒน์ นิราศโศก รองปลัดฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ หมู่ที่ 2
</div><!-- footer file -->
<div class=
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!