โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

11 เมษายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 11 เมษายน 2566 ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนศาลายา นำโดยนางสาวทิพวรรณ ขำอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนฯ นายสามารถ ข่ายคำ ปลัดอบต. นายธีรวัฒน์ นิราศโศก รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาอบต. ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ดำเนินการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชน (ด่านชุมชน) เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน ณ บริเวณด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!