โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

3 เมษายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 3 เมษายน 2566 นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา มอบหมายให้นายอดิศักดิ์ ขาวโกมล ส.อบต.ม.5 พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่หมู่ที่ 5 บริเวณริมคลอง และหมู่บ้านมหามงคล

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!