การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน

20 มกราคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยกันป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน
1. การจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การไหว้เจ้า การเผากระดาษเงิน กระดาษทอง ต้องมีภาชนะที่ไม่ติดไฟและแข็งแรงรองรับ การจุดประทัดต้องจุดในที่โล่ง การเผากระดาษเงิน กระดาษทอง ต้องอยู่ในลักษณะที่ไฟดับสนิทแล้ว
2. ตรวจสอบสายไฟและปลั๊กไฟ รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
3. ปิดวาล์วแก๊สและถังแก๊สให้เรียบร้อยหลังจากประกอบอาหารเสร็จแล้ว
4. เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้แจ้ง 199
❤️ด้วยความปรารถนาดี จาก องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา❤️
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!