อบต.ศาลายาร่วมโครงการปลูกพืชผักสมุนไพร สร้างคลังอาหารให้ชุมชน

16 มกราคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา นายสามารถ ข่ายคำ ปลัด อบต. นายธีรวัฒน์ นิราศโศก รองปลัดฯ นายศรชัย ลุนละวงษ์ หน.สป. นายคอเหลด นาฮับผล ผอ.กองสาธารณสุขฯ ร่วมกิจกรรม ตามโครงการปลูกพืชผักสมุนไพร สร้างคลังอาหารให้ชุมชน การน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่การปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยพัฒนาชุมชนอำเภอพุทธมณฑล

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!