ประชาคมหมู่บ้านผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปีะ2565

12 มกราคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา คณะทำงานตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ตำบลศาลายา (นอกเขตเทศบาล) จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 5 เพื่อชี้แจงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!