องค์การบริหรส่วนตำบลศาลายาประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

19 ธันวาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายก อบต.ศาลายา นำข้าราชการ พนักงาน ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ปลูกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม “ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)”

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง