ภารกิจเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ

16 ธันวาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา โดยนายกทิพวรรณ ขำอาจ ได้มอบหมายภารกิจให้งานป้องกันฯ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญา สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาทรงปฏิบัติพระศาสนกิจ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ณ วัดสิริวัฒนาราม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรับผิดชอบเตรียมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ถังดับเพลิง 4 ถัง พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดจำนวน 5 นาย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!