องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาร่วมเข้ารับการอบรมพาตัวใจกลับบ้าน

7 ธันวาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ สถาบันพาตัวใจกลับบ้าน  ม.3 ตำบลศาลายา  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาร่วมเข้ารับการอบรมพาตัวใจกลับบ้าน ดำเนินการสอนโดย อ.ศุภวรรณ กรีน วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดแก่นธรรมของพระพุทธศาสนา การอธิบายหัวข้อธรรมต่างๆ โดยใช้นวตกรรมของยุคสมัยมาช่วยเสริมความเข้าใจ ช่วยให้ผู้เข้าอบรมนำมาใช้ปฏิบัติให้พ้นทุกข์ทางใจ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!