พิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา”

8 พฤศจิกายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ วัดสุวรรณาราม นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ศาลายา พร้อมคณะผู้บริหาร เลขานุการนายกฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาหน่วยงานราชการ กำนัน ผุ้ใหญ่บ้าน ประชาชน ร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และวันพระ