13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ (13 ตุลาคม 2565) เวลา 07.00 น.

นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายก อบตงศาลายา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภา อบต หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรในสังกัด อบต ศาลายาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยในเวลา 07.30 น. ดร.กิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นพระสงฆ์ให้ศีล เจริญพระพุทธมนต์ ณ หอประชุมอำเภอพุทธมณฑล

หลังจากนั้น ประธานในพิธีได้นำข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 59 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!