ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

30 กันยายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!