กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ณ ธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

30 กันยายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา พร้อม ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน อบต.ศาลายา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ณ ธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อเตรียมสถานที่ในการรับเสด็จเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันสถาปนามหามกุฏราชวิทยาลัยปีที่ 129 ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดบริเวณด้านหลังเจดีย์ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากนายสงกรานต์ ทรายหล้า รองนายก อบต.ศาลายา ได้สนับสนุนที่ตักผงขยะ จำนวน 20 อัน เพื่อใช้ในกิจกรรมครั้งนี้
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!