องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาเข้ารับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีผลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ดีเด่น

28 กันยายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาได้เข้ารับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีผลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ดีเด่น จากนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังวัดนครปฐม หลังจากนั้นได้ร่วมประชุมโครงการถอดบทเรียนการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในการรับมือ covid-19 จังหวัดนครปฐม ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวาราวดี นครปฐม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!