ประกาศราคมประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)และราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฏหมายว่าด้วยอาคารชุด(ภ.ด.ส.2)ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

28 มกราคม 2565
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!