โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

9 มิถุนายน 2563
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ศาลายา ดำเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยออกฉีดพ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลศาลายา

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!