อบต.ศาลายามอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ตามประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เรื่อง รายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19)

22 พฤษภาคม 2563
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!