อบต.ศาลายารับลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

6 พฤษภาคม 2563
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา รับลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา  ระหว่างวันที่ 2- 6 พฤษภาคม 2563

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!