ประชุมการจัดงานสืบสานประเพณีตักบาตรท้องน้ำในวันลอยกระทง ประจำปี 2566

16 ตุลาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดสุวรรณาราม นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ร่วมประชุมการจัดงานสืบสานประเพณีตักบาตรท้องน้ำในวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยมี พระครูปฐม สุวรรณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม เป็นประธานการประชุม
โดยการจัดงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างวัดสุวรรณาราม องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในตำบลศาลายา ร่วมกันจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งเป็นวันลอยกระทงตามประเพณีไทย ณ วัดสุวรรณาราม ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการสืบสานประเพณีตักบาตรท้องน้ำอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวตำบลศาลายา การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแต่งกายผ้าไทยย้อนยุค และการประกวดนางนพมาศวัดสุวรรณาราม ศาลายา ประจำปีพุทธศักราช 2566
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!