อบต.ศาลายาดำเนินการช่วยเหลือประชาชนจากน้ำท่วมขัง

12 ตุลาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่12 ต.ค. 66 นางสาวทิพวรรณ  ขำอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา มอบหมายภารกิจให้ฝ่ายป้องกันฯ ร่วมกับ กองช่าง ออกปฏิบัติงานช่วยกันทำสะพานไม้ทางเดินบ้านนางตา หมู่ที่ 5 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากมีน้ำท่วมไม่สะดวกในการเดินทางสัญจรเข้า-ออก การปฏิบัติงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!