องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาจัดกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

2 มิถุนายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณศูนย์ผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา นายสามารถ ข่ายคำปลัดอบต. นายอดิศักดิ์ ขาวโกมล ส.อบต.ม.5 พร้อมข้าราชการ พนักงาน อบต.ศาลายา จิตอาสาอ.พุทธมณฑล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมปลุกต้นไม้ โดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากสำนักงานป่าไม้จังหวัดนครปฐม
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!