โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

7 มีนาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ร่วมต้อนรับคณะสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ในโอกาสติดตามงานโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา มีภาคีเครือข่าย หน่วยงาน รพ.สต.วัดสุวรรณ รพ.สต.บ้านสลาวัน ประธาน อสม มูลนิธิหลวงตาน้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!