โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

10 กุมภาพันธ์ 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา บูรณาการร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล  ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ  สำนักองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาโดยมีนางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายก อบต.ศาลายา พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมอำนวยความสะดวกและลงทะเบียนผู้นำสัตว์เลี้ยงมารับบริการ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!