อบต.ศาลายาลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ ม.1

8 กุมภาพันธ์ 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.30 น. นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา พร้อมนายศรชัย ลุนละวงษ์ หน.สำนักปลัด  นายสถาพร อินทร์กรุงเก่า นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!