วันที่ประกาศหัวข้อ
20 กุมภาพันธ์ 2567ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กุมภาพันธ์ 2567จ้างเหมาประดับผ้าสีเหลือง+สีขาว บริเวณรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๑๐ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กุมภาพันธ์ 2567จ้างจัดทำบอร์ดทำเนียบผู้บริหารและโครงสร้างบุคลากรสำนักปลัด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กุมภาพันธ์ 2567จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กฉ-๖๔๔๕ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กุมภาพันธ์ 2567จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียนก่อนวัยเรียน เข้าเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ศาลายา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง