ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 681 ถึง 690 จากข้อมูล 708
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 เมษายน 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพริ้นเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 เมษายน 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 เมษายน 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน ๒๐๐ คิว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 เมษายน 2565
จ้างรถแบคโฮขุดท่อเมนประปาพร้อมขนย้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 เมษายน 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 เมษายน 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๕-๗๐๗๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 เมษายน 2565
จ้างซ่อมแซมเลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๘-๕๙-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 เมษายน 2565
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างบริเวณ จุดตรวจ/จุดสกัด/จุดบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 เมษายน 2565
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 เมษายน 2565