ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 421 ถึง 430 จากข้อมูล 506
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ผ้าใบ (โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มิถุนายน 2565
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง (โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มิถุนายน 2565
จ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค-๒๓๕๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มิถุนายน 2565
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.ศาลายา7 มิถุนายน 2565
ซื้อธงสัญลักษณ์ พระนามาภิไธย ย่อ ส.ท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มิถุนายน 2565
ซื้อธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. ขนาด ๖๐x๙๐ ซม. จำนวน ๒๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มิถุนายน 2565
ซื้อธงสัญลักษณ์ พระนามาภิไธย ย่อ ส.ท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มิถุนายน 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืด ชนิดกล่อง มีจำนวนเด็กนักเรียน จำนวน ๙๖๙ คน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓๐ วัน รวมเป็นนม ๑๒๕,๙๗๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มิถุนายน 2565
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืด ชนิดกล่อง มีจำนวนเด็กนักเรียน จำนวน ๙๖๙ คน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓๐ วัน รวมเป็นนม ๑๒๕,๙๗๐ กล่อง5 มิถุนายน 2565
จ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค-๒๓๕๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 มิถุนายน 2565