ผลสรุป การสำรวจแสดงความคิดเห็น : ท่านต้องการให้ อบต.ศาลายา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านใดมากที่สุด ??