สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา หมู่ที่ ๔

นายวิเชียร ศรีนวลมาก